Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ol 57/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SAB/Kr 27/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

Wniosek K. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

III SAB/Kr 50/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody

III SAB/Kr 69/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-01

Wniosek K. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody

II SAB/Ke 42/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-04

Wniosek G.G. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody w postępowaniu egzekucyjnym

IV SAB/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt V SAB/WA 10/11

II SAB/Wa 499/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II OZ 955/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki obiektu
1   Następne >   2