Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

II SAB/Wa 499/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Łd 150/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania za stronę postępowania