Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 17/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej

II SAB/Lu 184/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych

IV SAB/Wa 36/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pouczenia o możliwości wniesienia środka zaskarżenia

I OZ 814/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pouczenia o możliwości wniesienia środka zaskarżenia

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-06

Skarga H. Z. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Bk 77/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe

II SAB/Bk 77/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe

III SAB/Kr 54/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-09

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej