Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-10

skarg R. S., A. F., B. J. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości