Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 726/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Hyżne w przedmiocie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych