Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 516/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Skarga H. T.-R. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie sprzeciwu H. T.