Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 1047/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Skarga D. W., M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia