Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II GSK 39/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gl 661/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Gd 437/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

II GSK 1016/08 - Wyrok NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

III SA/Lu 175/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w Ł. w części obejmującej rozdział III ustęp 3 punkt 6 w brzmieniu 'kontynuacja szkoleń personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych'

II GSK 929/08 - Wyrok NSA z 2009-05-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w L.

II SA/Op 40/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II GSK 1070/09 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w L.

II GSK 2514/14 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia w części nieważności uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

II SA/Bd 305/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
1   Następne >   2