Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ke 99/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi Z. W. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie uzupełnienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 609/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-01

skarg Prokuratora Rejonowego w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu w przedmiocie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu , nr XIII/116/15 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdy...

II SA/Ke 543/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Moskorzew w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ke 751/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kijach w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.