Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Lu 516/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Skarga H. T.-R. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie sprzeciwu H. T.

II SAB/Wa 71/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej