Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FSK 988/11 - Wyrok NSA z 2013-01-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. z siedzibą w K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi