Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 1283/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi