Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

OSK 1761/04 - Wyrok NSA z 2005-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu przedsiębiorstwa