Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 593/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przejęcia jako opuszczonej nieruchomości rolnej o powierzchni 9,18 ha położonej we wsi M.

I OSK 265/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa

I OSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

I OSK 288/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca...

I OSK 603/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku w/w stron o ukaranie grzywną organu administracji na podstawie art. 55 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi U. D. T., M. W. K., K. M. K., Mariana J., J. M. K. i D. J. Ś. na bezczynność Ministra Rolni...