Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 51/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w Nowym Sączu znak: [...] orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: [...] w części dotyczą...