Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

I OW 51/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w Nowym Sączu znak: [...] orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: [...] w części dotyczą...