Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1021/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-05

skarg Lasów Państwowych Nadleśnictwo [...] i C. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1448/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości

I OSK 958/13 - Wyrok NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1727/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2570/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 662/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 767/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 708/12 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstwa uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

I OSK 247/13 - Wyrok NSA z 2014-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 740/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji potwierdzającej przejęcie mienia na rzecz Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   4