Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 1175/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

Skargi kasacyjne Piotra Ć. i Sabiny W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Piotra Ć. i Sabiny W. na bezczynność Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast , (...) w przedmiocie odmowy uchylenia w postępowaniu wznowieniowym decyzji ostatecznej dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejściu budynk...

I OSK 134/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej [...] i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1770/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy pod...

I OSK 2266/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 773/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały