Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 265/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa

IV SA/Wa 2059/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

I OSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

I OSK 288/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca...

I OSK 603/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku w/w stron o ukaranie grzywną organu administracji na podstawie art. 55 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi U. D. T., M. W. K., K. M. K., Mariana J., J. M. K. i D. J. Ś. na bezczynność Ministra Rolni...

OSK 49/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie z jego skargi oraz Teresy B. i Macieja L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 287/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I SA/Wa 2354/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2455/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1869/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2