Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Lu 673/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie stwierdzenie, że majątek 'Dobra Ziemskie P.' nie był objęty art 2 ust 1 lit e ) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

II SAB/Lu 672/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia, że majątek 'Dobra Ziemskie P.' nie był objęty art. 2 ust 1 lit e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.