Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SAB/Wa 107/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi J L i A L na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie z wniosku J L dotyczącego budynku garażowo-gospodarczego usytułowanego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości [...] gmina [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [....

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków

II SAB/Lu 1/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi E. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Po 107/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy obiektu budowlanego

II SAB/Gl 9/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej obiektu budowlanego

II SAB/Gl 40/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta R. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie legalności budowy obiektu budowlanego

II OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OPP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Skarga L. L. i P. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia, sygn. akt VII SA/Wa 1250/08

II SAB/Wr 109/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Sprawa ze skargi K.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

II SAB/Łd 109/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie budynku gospodarczego przeznaczonego do składowania płodów rolnych oraz maszyn i narzędzi rolniczych
1   Następne >   +2   +5   +10   38