Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

II OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 57/09 w sprawie ze skargi D.W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 781/06

I SA/Gl 84/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi B.G. na niewykonanie wyroku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych

VII SA/Wa 2021/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi S. P. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 883/08

I OPP 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA 1813/00 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego

VIII SA/Wa 420/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek J. P., W. P. o ukaranie Wojewody [...] grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08 wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych.

II SA/Gl 623/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-18

Sprawa ze skargi B. M. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie niewykonania wyroku sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Wr 50/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

Sprawa ze skargi A. P. na Radę Miejską W. w przedmiocie niewykonania wyroku NSA w Warszawie z dnia .... oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia .... stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej W. z .... odrzucającej zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OPP 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki Społ...
1   Następne >   +2   5