Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

V SAB/Wa 60/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Ministra Finansów w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

II OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2174/15 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OPP 22/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Z. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 474/15 (poprzednio II OSK 962/13) w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dr...

I OPP 103/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 147/16 ze skargi na bezczynność Rektora Akademii [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 99/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Stowarzyszenia S. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 106/16 ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 100/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu sygn. akt II SAB/Po 9/16 ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 102/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga U. Z. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OPP 25/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-29

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3709/15 ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL

II OPP 23/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 12/16 w sprawie ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza J. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją ustalającą warunki zabudowy
1   Następne >   2