Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-09

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OPP 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga U. i J. G. na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę budynku , sygn. akt VII SA/Wa 780/04

II OPP 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OPP 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie dostarczenia oceny technicznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. [...]

II OPP 66/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga O. T. O. P. w G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sygn. akt II SA/Kr 2821/02

II OPP 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga Z. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 537/04 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę