Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 17/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 23/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OPP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przedstawienia projektów ustaw sygn. akt VII SAB/Wa 141/10

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 71/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy, sygn. akt II SO/Bd 11/10

I OPP 8/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 922/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 124/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie załatwienia sprawy w wykonaniu decyzji Wojewody M. , nr [...]

I OPP 59/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 966/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie pomocy finansowej w formie posiłków

I OPP 76/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na pismo szefa Służby Cywilnej , sygn. akt VII SA/Wa 1831/10
1   Następne >   +2   +5   7