Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 144/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SAB/Kr 94/14

I OPP 136/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga M. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania w przedmiocie przeliczenia emerytury sygn. akt IV SAB/Wa 150/14

I OPP 142/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1865/14 ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie w przedmiocie zwrotu podań Z. Ś. zatytułowanych 'Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa'

I OPP 133/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. G. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie kategorii zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, sygn. akt II SA/Wa 1325/14

I OPP 134/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, sygn. akt II SAB/Wa 500/14

I OPP 132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 51/14 ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych

I OPP 131/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SO/Kr 17/14 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych

I OPP 138/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi A. S. na działanie Ministra Sprawiedliwości, sygn. akt IV SA/Wa 1749/13

I OPP 141/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 93/14 ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OPP 146/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 35/14 ze skargi na bezczynność SKO w Tarnowie w przedmiocie niezałatwienia podania
1   Następne >   2