Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 30/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga R.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 281/17 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową

I OPP 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 360/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 33/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 307/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga B.C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 99/16 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 620/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 39/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 630/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 40/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 77/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 42/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 79/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 45/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 49/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga A.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 129/17 ze skargi na bezczynność Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej [...] o odmowie przyznania stypendium socjalnego na rok 2015/2016
1   Następne >   2