Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga J.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 184/18 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 13/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 590/18 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OPP 16/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 953/18 ze skargi K.J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/18 ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 14/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga J.W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 163/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OPP 10/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 313/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 12/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 315/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga S.N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 314/18 ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 145/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga P. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 708/18 ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego SKO w Radomiu w przedmiocie opinii o kandydatach na członków SKO w Radomiu

I OPP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 137/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wniosku o wyjaśnienie treści postanowienia
1   Następne >   +2   6