Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 6/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

Skarga K. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 561/20 ze skargi ze skargi kasacyjnej K. N. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi K. N. decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

III OPP 45/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga W. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SPP/Wa 291/19 w rozpoznaniu zażalenia W. L. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SPP/Wa 291/19 utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego WSA w Warszawie sygn. akt II SPP/Wa 291/19 o odmowie przyznania W. L. prawa pomocy w zakresie ustano...

III OPP 57/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga W. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 162/18 w rozpoznaniu zażalenia W. L. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi...

III OPP 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 50/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. [...] z siedzibą w przedmiocie rozpoznania wniosku z 7 grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 15/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 66/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z 9 grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 301/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 41/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

Skarga S.M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze II SAB/Kr 199/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

III OPP 44/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga S.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 690/16 w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich

III OPP 49/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 597/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia

III OPP 54/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga A.Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 393/21 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
1   Następne >   +2   5