Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OPP 72/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga M.Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SO/Wa 31/21 w sprawie ze skargi M.Ł. w przedmiocie aktu powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

III OPP 71/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. II SPP/Wa 462/19 z wniosku Z.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 73/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga M.Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SO/Wa 28/21 w sprawie z wniosku M.Ł. o pozbawienie uprawnień zawodowych I Prezesa Sądu Najwyższego

III OPP 76/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga J.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 369/19 w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu od zarządzenia starszego referendarza WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie udostępnienia informacj...

III OPP 43/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga W.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 653/20 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Sp. z o. o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 3/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-07

Skarga W.M., G.M. i M.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1356/21 ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy sprostowania decyzji

III OPP 75/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. IV SAB/ Wr 133/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia akt sprawy

III OPP 2/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

Skarga W.Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w rozpoznaniu zażalenia W.Ł. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III OPP 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 474/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

III OPP 11/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1679/21 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2