Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 134/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga Cz. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, sygn. akt III SA/Gd 73/04

II OPP 131/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o rozbudowie warsztatu usługowego

II OPP 86/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na remont i modernizację