Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

II OPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt III SA/Wr 279/07 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

I OPP 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach, sygn. akt II SA/Ka 778/98 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowieniowym postępowaniu, sygn. akt II SA/Kr 674/07

II SAB/Op 1/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie bezczynności w postępowaniu skargowym