Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 370/83

II OPP 24/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga B. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 2726/02 w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OPP 5/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wymeldowania sygn. akt II SA/Wr 1996/02

II OPP 9/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Wr 246/08

II OPP 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OPP 18/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Sz 105/09

II OPP 19/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie skargi D. W. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy sygn. akt II SO/Op 22/06