Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 728/09 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II OPP 42/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga C. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 734/08 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OPP 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego sygn. akt II SA/Bd 62/09

II OPP 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 43/10 ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę post...

II OPP 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga B. S., J. S. i J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 909/08 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II OPP 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OPP 25/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1915/09 ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 39/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju