Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II OPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, sygn. akt III SA/Gd 437/11

II OPP 11/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 679/12 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 32/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SA/Lu 1023/13 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OPP 40/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

skarg Z. B. i A. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie rozpoznania skarg Z. B. i A. K. na przewlekłość postępowania, sygn. akt II OPP 32/14 i II OPP 33/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OPP 22/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 116/12 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 15/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 826/13 w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OPP 24/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Skarga M. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 804/06 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OPP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 116/12 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 9/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga S. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 363/12 w sprawie ze skargi S. L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2