Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 26/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OPP 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/15

II OPP 35/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SO/Op 90/14 w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II OPP 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 157/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II OPP 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II GPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 84/16 ze skargi na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stypendium sportowego

II OPP 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OPP 39/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II OPP 7/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-30

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, sygn. akt II SA/Łd 303/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę