Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Skarga Fundacji [...] w L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie ze skarg K. Ż. i Gminy L. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta L.

II OPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 458/17 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SO/Gd 6/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-22

Wniosek A. K.-G., Z. K.-G., P. W., B. W. i G. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie reformy rolnej

I OW 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga D.R., A.R., G.R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II OPP 15/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-04

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 530/17 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

II OPP 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-04

Skarga A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, sygn. akt II SA/Ol 458/17 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania