Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SAB/Wa 335/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-29

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

II OPP 14/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-27

skarg A. K., M. K., A. B., H. B., K. B., S. B., W. C. i W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 370/20 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OPP 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

Skarga K. B. i [...] Sp. z o.o. w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 801/19 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2189/20 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia pro...