Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Gl 39/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju