Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OPP 27/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga W. K. i H. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skarg F. C., B. i H. K. oraz T. i W. K. na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty P. o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SA/Gd 387/05

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

Skarga S. B. i A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Kr 604/02

II OPP 20/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-21

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 23/06

II OPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt 7/IV SA 2546/02 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OPP 21/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-21

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Dolnośląskiemu za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 373/06

II OPP 23/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 111/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania