Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Op 6/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

I OPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 6/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OZ 1515/17 w sprawie z zażalenia M. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPP 67/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SAB/Op 12/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 9/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-19

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 11/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 5/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 3/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-29

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]
1   Następne >   +2   4