Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 66/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SAB/Gl 28/17 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania skargi dotyczącej wydania oświadczenia w sprawie dostępu do drogi publicznej