Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 173/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi spółki A na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta w sprawie uzgodnienia zjazdu 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; 2) orzeka, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) nie wymierza organowi grzywny; 4) zasądza od Prezydenta na rzecz skarżącej kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.