Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1159/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta Białegostoku postępowania w przedmiocie zajęcia pasa drogowego