Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Ol 49/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w sprawie wynagrodzenia za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. nie stwierdza, że przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 54/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez S. O. w sprawie wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu I. zobowiązuje S. O. do załatwienia w terminie 14 dni sprawy dotyczącej wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu marki Peugeot 205; II. nie stwierdza, że przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. zasądza od S. O. na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów...

II SAB/Ol 55/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez S. O. w sprawie wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu I. zobowiązuje S. O. do załatwienia w terminie 14 dni sprawy dotyczącej wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu marki Ford Fiesta; II. nie stwierdza, że przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. zasądza od S. O. na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów...