Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami X

I OPP 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-28

Skarga P. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2514/14 ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy kat. B

I OPP 140/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga T. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 566/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości