Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 7/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

I OPP 21/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-19

Skarga o wznowienie postępowania