Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga B. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa M. w W. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów, sygn. akt IV SA/Wa 1299/06