Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 65/12 w sprawie ze skargi K. H. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 5/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 64/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SO/Wa 21/12 w sprawie z wniosku K. H. o wymierzenie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OPP 29/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1480/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

I OPP 53/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, sygn. akt III SAB/Łd 13/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie unieważnienia mapy ewidencji gruntów