Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 90/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SO/ Wr 10/12 w sprawie z wniosku D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy [...] grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi w terminie